Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ŞÜKRAN OKUDAN ASLAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Temel Bil.Böl.
Ana Bilm Dalı : Deniz Biyolojisi
Sabit Telefon : +90 242 3102229
Faks : +90 242 2262013
E Posta Adresi : okudanesgmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/emineokudan/
Ofis : Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimleri Bölümü / Kapı No:109
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, 2000-2006
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri, 1997-2000
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1989-1994
Yaptığı Tezler
Doktora, "Saros Körfezi (Ege Denizi, Türkiye) Kıyılarının Sahil ve Derin Deniz Alg Florası.", EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, "Lara-Phaselis Arası Antalya Körfezi’nin Alg Florası’nın Belirlenmesi.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Ocak, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
*** CMAS Balık Adam, CMAS Federasyon, 2000
Araştırma Alanları
Deniz Biyolojisi
DENİZ MAKROALG VE ÇİÇEKLİBİTKİLERİ
Web Of Science Araştırma Alanları
Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2008 - 2018
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2008
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 - 2006
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997 - 2000
Sanatsal Etkinlikler
Okudan Aslan E, "Sualtı Dünyası Dia Gösterisi", Gösteri, İştirakçi, Mayıs-2015.
Okudan Aslan E, "Sualtı Dünyası Dia Gösterisi", Gösteri, Diğer, Ekim-2014.
Okudan Aslan E, ""Antalya Tufa Falezlerinde Gözlenen Çentik ve Mağaraların Morfolojik Özellikleri" dia göstersis ", Gösteri, Diğer, Kasım-2010.
Verdiği Dersler
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, Lisans, 2015-2016
Algoloji, Lisans, 2014-2015
Deniz Ekolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Özbek, "Antalya Körfezi Littoralindeki Makrobentik Derisi Dikenliler (Echinodermata) Faunası ve Mevsimsel Dağılımlarını Etkileyen Bazı Ekolojik Faktörler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2015.
Yüksek Lisans, G.Demirtaş, "Üç Adalar (Antalya Körfezi) Kıyılarında Dağılım Gösteren Caulerpa taxifolia var. distichophylla Türünün Büyüme Dinamiğinin Araştırılması.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, Y.Kamacik, "Üç Adalar (Antalya Körfezi) Makrobentik Deniz Florası.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, A.Altay, "Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco 1905 ve Phaeodactylum tricornutum Bohlin 1898 Türlerinin CO2 Tutma ve Medikal Potansiyellerinin Belirlenmesi.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, İ.Uğurlu, "Laurencia obtusa (Hudson) J.V. Lamouroux 1813 ve Palisada perforata (Bory de Saint-Vincent) K.W.Nam 2007 türlerinin medikal potansiyellerinin belirlenmesi.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Döver, "Antalya Tufa Falezleri Bentik Deniz Makroalg ve Çayırlarının Tespiti ve Kataloglanması.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterli Sınavı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ocak, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisasn tez savunma sınavı, Pamukkale Üniversitesi, Ocak, 2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özalp H.B., Alparslan M., Okudan Aslan E.Ş., Aysel O., Aysel V., "A Preliminary Biodiversity Survey in Three Shipwrecks in the Dardanelles (Marmara Sea, Turkey)", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.6986-6991, 2017
Genç Y., Aydin S., Sertdemir M., Demir E., Okudan Aslan E.Ş., Sayin S., et al., "Bioactivity studies of algal extracts from Turkey s Mediterranean coast", PLANTA MEDICA, vol.81, pp.381-381, 2016 (Link)
Okudan E.Ş., Demir V., Karhan S.U., Kalkan E., Yokes M.B., "A NEW RECORD FOR THE MARINE ALGAL FLORA OF TURKEY: TITANODERMA TROCHANTER (BORY DE SAINT-VINCENT) BENHISSOUNE, BOUDOURESQUE, PERRET-BOUDOURESQUE AND VERLAQUE, 2002 (RHODOPHYTA, CORALLINALES, CORALLINACEAE)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, pp.630-634, 2014 (Abstract)
Dipova N., Okudan Aslan E.Ş., "Sea Caves Flank Margin Caves and Tufa Caves Observed on Antalya Coastal Cliffs", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.61, pp.382-386, 2011 (Link)
Okudan Aslan E.Ş., Evrim K., Süleyman Ünsal K., "Anchoring damage on seagrass meadows Posidonia oceanica L Delile in Fethiye Göcek specially protected area Eastern Mediterranean Sea Turkey", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.61, pp.417-420, 2011 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Güreşen A., Okudan Aslan E.Ş., Aktan Turan Y., Erduğan H., Dural B., "AN UPDATED CHECKLIST OF MARINE FLORA ON THE CONTINENTAL SHELF OF GÖKÇEADA ISLAND (NORTHERN AEGEAN SEA, TURKEY)", Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, vol.3, pp.171-187, 2017 (Link) (Abstract)
Okudan Aslan E.Ş., Zeki S., Gazioğlu C., "Mapping of Posidonia oceanica L Delile Meadows Using GeographicInformation Systems A case study in Ufakdere Kaş MediterraneanSea", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.3, pp.92-97, 2016 (Link) (Abstract)
Okudan Aslan E.Ş., Özvarol Y., Gökoğlu M., "THE DISTRIBUTIONS OF PENİCİLLUS CAPİTATUS LAMARCK 1813 CHLOROPHYTA BRYOPSIDALES UDOTEACEAE WHICH IS A NEW RECORD FOR TURKEY MARINE FLORA", ECOLOGICAL LIFE SCIENCES, vol.5, pp.203-208, 2010 (Link)
Okudan E.Ş., "Türkiye deniz florası için yeni bir tür olan Penicillus capitatus Lamarck, 1813 (Chlorophyta, Bryopsidales, Udoteaceae) türünün dağılım alanları. ", e-Journal of New World Sciences Academy Ecological Life Sciences, no.3, pp.203-208, 2010 (Özet) (Abstract)
Okudan E.Ş., "A survey of Marine Algae and Seagrasses of İstanbul, (Turkey). ", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.14, pp.129-144, 2008 (Link) (Abstract)
Okudan E.Ş., "Marine Algae and Seagrasses of Mersin Shore (Mediterranean, Turkey).", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.12, pp.79-97, 2006 (Link) (Abstract)
Okudan E.Ş., "Marine Algae and Seagrasses of Adana (Mediterranean, Turkey)", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment. , vol.12, pp.35-57, 2006 (Link) (Abstract)
Okudan E.Ş., "Marine Algae and Seagrasses of Hatay (Mediterranean, Turkey).", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.12, pp.159-179, 2006 (Link) (Abstract)
Okudan E.Ş., "Marine Algae and Seagrasses of Tekirdağ (Black Sea, Türkey). ", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.12, pp.251-267, 2006 (Link) (Abstract)
Okudan E.Ş., "Marine Algae and Seagrasses of Antalya Coastline (Mediterranean, Turkey). ", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.11, pp.259-279, 2005 (Link) (Abstract)
Okudan E.Ş., "Marine Algae and Seagrasses of Giresun Shores (Black Sea, Turkey).", Journal of The Black Sea / Mediterranean Environment., vol.11, pp.241-255, 2005 (Link) (Abstract)
Okudan E.Ş., "Bozcaada (Ege Denizi, Çanakkale, Türkiye) Deniz Algleri ve Deniz Çayırları", Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, cilt.22, ss.59-68, 2005 (Link) (Abstract)
Okudan E.Ş., "Marine Flora of Sinop (Black Sea, Turkey)", Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, cilt.21, ss.59-68, 2004 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Okudan Aslan E.Ş., İçemer G., Göktuğ T.H., Alper Ö., "Monitoring Marine Benthic Macrophytes (Seaweed and Seagrass) Species in the Ancıent City of Phaselis", World Mutidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, CEK CUM., , pp.313-313
Okudan E.Ş., "Marine Benthic Macrophytes (Macroalgae And Marine Angiosperms) As Bioindicators Of The Ecological Status In The Marmara Sea (Turkey).", 49th European Marine Biology Symposium, St. Petersburg, RUSYA, 8-12 Eylül 2014, pp.1-2
Dipova N., Okudan Aslan E.Ş., "Sea caves, flank margin caves and Tufa caves observed on Antalya coastal cliffs", International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources MCRR3, Grosseto, ITALYA, 27-30 Ekim 2010, pp.1-1
Okudan Aslan E.Ş., Özvarol Y., "Deniz makroalglerinden Parvocaulis parvulus (Solms-Laubach) S. Berger, U. Fettweiss, S. Gleissberg, L. B. Liddle, U. Richter, H. Sawitsky & G.C. Zuccarello, 2003 (Chlorophyta, Dasycladales, Polyphysaceae) türünün Türkiye denizlerinde dagılımı. ", Ekoloji 2010 Sempozyumu - EKO 2010 , AKSARAY, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.215-215
Korun J., Okudan Aslan E.Ş., "Hasta levrek balıklarından izole edilen Vibrio alginolyticus suşlarına karşı bazı deniz makro alglerinin antimikrobiyal aktivitesi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2009, ss.65-65
Kitap ve Kitap Bölümleri
Okudan Aslan E.Ş., "Macroalgae and Phanerogams of the Black Sea", in: Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf. , BAYRAM ÖZTÜRK, Eds., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Istanbul, TURKEY. , İstanbul, pp.167-177, 2017 (Link)
Okudan Aslan E.Ş., "Species Sheet Part II. Marine Biodiversity. Biodiversity of Marine Benthic Macroflora (Seaweeds/Macroalgae and Seagrasses) of the Mediterranean Sea. ", in: The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. , BAYRAM ÖZTÜRK, Eds., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Istanbul, TURKEY. , İstanbul, pp.107-135, 2016 (Link)
Okudan Aslan E.Ş., "Sea Caves, Flank Margin Caves and Tufa Caves Observed on Antalya Coastal Cliffs. ", in: The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. , BAYRAM ÖZTÜRK, Eds., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Istanbul, TURKEY., İstanbul, pp.38-55, 2016 (Link)
Okudan Aslan E.Ş., "Species Sheet Part I. Plants (Including Algae) ", in: Red Data Book, Black Sea, Turkey. , BAYRAM ÖZTÜRK, Eds., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Istanbul, TURKEY. , İstanbul, pp.1-24, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Türkiye kıyılarında yaşayan deniz çayırı Posidonia oceanica'nın köklerindeki simbiyotik mantarlar üzerine bir araştırma.", Bilimsel Araştırma Projesi, 114Z151, Yönetici, Devam Ediyor
"Adrasan Koyu (Antalya, Akdeniz, Türkiye) Kıyı ve Deniz Alanlarının Makrobentik Florasının Tespiti ve Flora ile ilişkili Yumuşakça Tür Çeşitliliğinin Saptanması.", BAP Arastırma Projesi, Proje no: 2009.01.0111.002. , Yönetici, 2014
"Beydağları Sahil Milli Parkı’nda Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi Boyutlarının (Fiziksel, Gerçek, Etkin, Sosyal, Ekolojik) Analizleri Tabanlı Ziyaretçi Yönetim Modelinin Geliştirilmesi: Faselis ve Çıralı Koyları Örneği.", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK - 1140344, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Marmara Denizi ve Boğazlarda Bütünleşik Kirlilik Izleme Projesi” ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 111, Araştırmacı, 2013
"Deniz çiçekli bitkilerinden Lesepsiyen Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. türünün Çeşme ve adaları civarındaki büyüme ve çiçeklenme dinamiğinin Araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi BAP projesi , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal ve Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi” ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2013
"Antalya Körfezi Littoralindeki Makrobentik Derisi Dikenliler (Echinodermata) Faunası ve Mevsimsel Dağılımlarını Etkileyen Bazı Ekolojik Faktörler. ", BAP Doktora, Proje no: 2010.03.0121.004., Yönetici, 2013
"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi / Ege ve Akdeniz Kirlilik İzleme Projesi” ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 11, Araştırmacı, 2011
"Antalya Deniz Bilimleri Şenliği", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK - 115B476, Araştırmacı, Devam Ediyor
Ödüller ve Burslar
Okudan Aslan E, "“Balık” Temalı Amatör Fotoğraf Yarışması. Üçüncülük ödülü, KOÜSAT 2016 “Balık” Temalı Amatör Fotoğraf Yarışması. Kocaeli., Ocak 2016
Okudan Aslan E, "“Yılın kültür-sanat fotoğrafı” ödülü, 1. Fotoğraf Sanatçısı Ödülleri yarışması, Haziran 2011
Okudan Aslan E, "“Türkiye Sualtı Dijital Makro ve Dijital Geniş Açı Fotoğrafı” üçüncülük ödülü., XI. Marmara Uluslararası Sualtı Görüntüleme Festivali. XI. Uluslararası Önceden Çekilmiş Fotoğraf ve Video Yarışması. , Ekim 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi