Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Yazma ve Yürütme Eğitimi", TÜBITAK Projesi, 2237-TÜBİTAK PROJE EĞİTİMİ PROGRAMI, , Devam Ediyor
"conception, implementation and anchoring vocational trainings for the monitoring and control of photovoltaic systems and regenerative heating systems in residential buildings", AB Destekli Diğer Projeler, 713-229 develoPPP.de, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Bucak Bilim Festivali (Bucak Bilfest)", TÜBITAK Projesi, 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, Uzman, Devam Ediyor
"Akışkan Yatak Teknolojisinde Kömür-Biyokütle Karışımının Gazlaştırılmasının Matematiksel Modellemesi", BAP Diğer, FKA-2018-3222, Yönetici, Devam Ediyor
"Modeling and Simulations of Supercritical Circulating Fluidized Bed Combustion (SCFBC) power Plant", Bilimsel Araştırma Projesi, PH-1-MG-9/PAK_TURK/R&D/HEC/2017, Yönetici, Devam Ediyor
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Konutlarda Karbon Ayak İzinin Azaltılmasındaki Rolü", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2652, Yönetici, 2018
"Belediye katı atıkları ve linyit kömürünün eşpirolizi ile elde edilen biyoyakıt özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-1594, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Güneş Enerjisi Destekli Bir Klima Sisteminin Tasarımı", BAP Y.Lisans, FYL-2015-647, Yönetici, 2016
"04 MW Trijenerasyon Sisteminin Modellenmesi Motor Seçimi ve Verim Analizleri", BAP Y.Lisans, FYL-2015-520, Yönetici, 2016
"Sürdürülebilir İçmesuyu Temini Sistemleri için Yenilenebilir Enerji Kazanımı Potansiyelinin Araştırılması", BAP Diğer, FDK-2015-1159, Araştırmacı, 2018
"Sürdürülebilir İçmesuyu Temini Sistemleri Için Yenilenebilir Enerji Kazanımı Potansiyelinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Y203, Araştırmacı, 2017
"Vakum tüplü güneş kollektörlerinin veriminin arttırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Projesi, Danışman, 2015
"Doğal Dolaşımlı, Kapalı Sistem Çalışan Düzlem Güneş Kollektörlerinde Gaz Kullanımının Sistem Performansı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114M747, Yönetici, 2015
"VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLEN BİR APARAT VE GELİŞTİRİLEN DEPO İLE VERİMİNİN ARTTIRILMASI", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KOSGEB AR-Ge İnovasyon Projesi, Danışman, 2013
"Mehmetçik için Yurttaşlık Eğitimi Projesi", AB Destekli Diğer Projeler, MIYE, Uzman, 2016
"Niğde Üniversitesi Merkezi Labaratuvar Kurulumu", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT 2010 K 121260, Araştırmacı, 2011
"Biyokütle Yakan Sirkülasyonlu Akışkan Yataklı Yakıcıların Modellenmesi", TÜBITAK Projesi, 109M167, Yönetici, 2011
"Temiz Kömür Teknolojileri – Modelleme, Simülasyon ve Veri Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TKİ AR-GE Projesi, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi