Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Ar-Ge Veri Tabanı ve İletişim Ağı
AVESİS TR Ulusal düzeyde akademik verilere yönelik veri tabanı oluşturularak ülkemizin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasını desteklemek amacıyla geliştirilmekte olan bir ağdır.

Uluslararası akademik veri tabanları çoğunlukla bilimsel yayınlarla ilgili kayıtlara yönelik indeksler oluşturmakta ve kullanıcılara muhtelif bilgi ve analizler sunmaktadır.

Bununla birlikte ulusal düzeyde kapsamlı bir veri tabanı oluşturulması ve bu bilgilerin araştırma işbirlikleri kurulması, ülkemizin güçlü ve zayıf olduğu araştırma alanlarının belirlenmesi, kurumların performanslarının değerlendirilmesi, muhtelif konularda çalışan akademisyenlere yönelik bilgilere erişilmesi, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında eşleştirmeler yapılabilmesi, kaynakların ülkemiz için öncelikli olan alanlara yönlendirilebilmesi gibi pek çok amaca yönelik olarak kullanılabilmesi bakımından son derece önemlidir. Ayrıca oluşturulacak verilerden hareketle ilgili kurumların stratejik planlarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri de desteklenmiş olacaktır.

2015 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan AVESİS TR, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kurumları ile Ar-Ge faaliyeti yürüten tüm kesimler için bilgi ve iletişim kanalları sunacak olup, genel olarak aşağıdaki bileşenlere ve işlevlere sahip olacaktır.
Araştırmacı Veri Tabanı
Üniversite, birim, bölüm, araştırma alanı, bildiği yabancı dil, eğitim aldığı ülke ve proje deneyimi gibi muhtelif kriterlere göre araştırmacı kayıtlarına erişim.
Üniversite-Sektör İletişim Ağı
Üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kurumları ile Ar-Ge faaliyeti yürüten tüm kesimler arasında araştırma alanı, faaliyet alanı veya diğer muhtelif kriterlere göre yapılacak seçimlerle belirlenecek guruba yönelik gelişmiş duyuru sistemi ve iletişim ağı.
Araştırma İşbirlikleri İçin İletişim Kanalı
Ar-Ge işbirlikleri geliştirebilmesi için tüm kesimlerden araştırmacılar arasında iletişim ve haberleşme kanalları.
Test, Analiz ve Hizmet Veri Tabanı
Üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından sağlanan test, hizmet ve analizler ile kurumların sahip olduğu nitelikli teçhizatın sorgulanması, ilgili merkezlerin iletişim bilgilerine erişim.
Yayın, Tez, Proje Veri Tabanı
Araştırma alanı, konusu ve niteliği gibi muhtelif kriterlere göre bilimsel yayın, tez ve proje kayıtlarına erişim.
Proje Pazarı
Üniversite ve özel sektör kuruluşlarının projelerini tanıtmaları, projelerine veya proje sonuçlarına yönelik talepleri araştırmaları ve araştırma işbirlikleri kurabilmeleri için ortak bir platform.
Proje Destek Çağrıları
Ulusal ve uluslararası organizasyonlarca sağlanan proje destek çağrılarına yönelik gelişmiş duyuru sistemi ve bilgilendirme sayfaları.
Ar-Ge Destek Arama Pusulası
Akademisyen, öğrenci, sanayici, girişimci, kobi ve benzeri paydaşlar için ihtiyaçlarına yönelik ulusal ve uluslararası desteklere kolay erişmelerini sağlayacak yol gösterici kılavuz sistemi.
Bilimsel Dergiler ve Yayınevleri Veri Tabanı
Ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanan bilimsel dergi ve yayınevlerinin listesi ve iletişim bilgilerine erişim.
Bilimsel Etkinlikler
Bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay ve toplantı gibi etkinliklere yönelik ortak duyuru sistemi. Etkinlik takvimi ve alarm kurma mekanizmaları.
Neden Ar-Ge Veritabanı ve İletişim Ağı ?
 • Ulusal düzeyde Ar-Ge veri tabanı oluşturulması
 • Araştırma sonuçlarına erişimin kolaylaştırılması
 • Araştırma işbirliklerinin desteklenmesi
 • Farklı kurumlar ve araştırmacılar arasında iletişim kanalları oluşturulması
 • Üniversiteler ve Sanayi arasında işbirliği oluşumlarının desteklenmesi
 • Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması
 • Üniversitelerin görünürlüğünün artırılması
 • Pozitif rekabetin sağlanması
 • Uluslararası standartlarda kurumsal ve ulusal arşivler oluşturulmasının desteklenmesi
 • Ulusal düzeyde üretilen bilginin görünürlüğünü ve paylaşımını sağlamak
 • Araştırmaların etkilerinin ve araştırmalara yapılan atıfların artırılması
 • Bilgiye kolay erişim sayesinde bilimsel gelişimin hızlanmasına katkı sağlamak
 • Üretilen bilginin kamu ve bilim camiasının denetimine açılmasının sağlanması
 • Akademik, bilimsel ve kurumsal verilere yönelik mirasın koruma altına alınması
 • Kurumsal karşılaştırmalar yapılabilmesi
 • Kamu kaynaklarını kullanan kurumlar için şeffaflık ve hesap verebilirliğin desteklenmesi
 • Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonunun desteklenmesi
 • Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek
 • Bilimsel çalışmalarda intihalin etkin şekilde denetlenebilmesi
 • Bibliyometrik çalışmalara imkan sağlayacak verilerin toplanması
 • Araştırmacıların literatüre daha geniş bir açıdan bakabilmelerinin desteklenmesi
 • Mevcut bilgilerden hareketle katma değeri yüksek araştırmaların başlatılmasının desteklenmesi
 • Mükerrer çalışma ve araştırmaların azaltılması
 • Bilimsel mirasın korunmasına katkı sağlanması
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi