Yayının tam metnine erişmek için ssenerakdeniz.edu.tr e-posta adresi üzerinden araştırmacı ile iletişim kurabilirsiniz.
Sayfa 1