Işin G., "Ölü Ölüm Müzecilik ", Uluslararası Nilüfer Kültür Çalıştayları Serisi I Nekropol ve Peyzaj Uygulamalar Yaklaşımlar Öneriler, BURSA, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2016, pp.10-10