Şekercioğlu G., Çokluk Bökeoğlu Ö., Büyüköztürk Ş., "Öğretmen Adaylarında Araştırma Özyeterliliğinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Yordayıcılarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.6-16, 2018