Özdemir O., Diken İ.H., Diken Ö., Şekercioğlu G., "Otizm davranış kontrol listesi (Autism behavior checklist-ABC) modifiye edilmiş Türkçe versiyonu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması: Pilot uygulama sonuçları", International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), pp.168-186, 2013