Atabek O., "Yaratıcılık Özyeterliliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Ön bulgular", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.2019, no.1, pp.181-182