Bayat N., Şekercioğlu G., Bakır S., "Okuduğunu Anlama ve Fen Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Eğitim ve Bilim, vol.39, pp.447-455, 2014