Bayat N., Çetinkaya G., "Tanınırlık ve saydamlık derecesi bakımından deyimlerin anlaşılabilirliği", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, pp.205-232, 2014