Bayat N., "Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin şiirbilim açısından görünümü üstüne bir inceleme", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Tur, vol.7, pp.325-344, 2012