Yurdakul Y., Bayat N., "Amaç Belirlemenin Dinlediğini Anlama Üstündeki Etkisi", EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, vol.42, pp.249-267, 2017