Emsen E., Arslan H.M., Aksogan O., "İki Sıra Boşluklu Perdelerde Sürekli Bağlantı ve Sonlu Elemanlar Yöntemlerine Göre Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması", XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.349-358