Emsen E., Aksogan O., "Elastik Zemine Oturan İki Sıra Boşluklu Deprem Perdelerini Sürekli Bağlantı Yöntemi ile İncelenmesi", XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 12-16 Eylül 2005, ss.367-377