Emsen E., Aksoğan O., Bikçe M., Görgün H., "İki sıra boşluklu deprem perdelerinde tek güçlendirici kiriş konumunun toplam perde eğilme mometine etkisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.2, ss.81-93, 2005