Emsen E., Aksoğan O., Bikçe M., "İki sıra boşluklu deprem perdelerinde tek güçlendirici kiriş konumunun perde yanal yerdeğiştirmesine etkisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.1, ss.39-51, 2005