Sönmez N., Aykut Ç., "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bir Çocuğa Annesi Tarafından Bağımsız Tuvalet Yapma Becerisinin Eş Zamanlı İpucu İle Kazandırılması", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.1151-1171, 2011