Sönmez N., "Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Sorunlara İlişkin Görüşleri: Odak Grup Çalışması", Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Spor” (ELMİS 2016), KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Mayıs 2016, pp.137-138