Yildirir S., "Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti'nde İpek Böcekçiliğinin Teşviki ", Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Ekim - 28 Mayıs 2011, vol.-, no.-, pp.---