İvgin Tunca R., Oskay D., Arslan S., Karabağ K., "Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Varroaya Karşı Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi ve Yetiştirilmesi Projesi", 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, pp.20-21