Kitapci O., Taştan S., Akdoğan C., "Ağızdan Ağıza Çevrimiçi İletişimin Otellerdeki Oda Satışlarına Etkisi Üzerine bir Araştırma", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.13, ss.266-274, 2012