Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The Effects of Demographics on Job Satisfaction Factors", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.119-135-, 2008