Göçmen M. , İkten H., Devran Z., "Biberde Phytophthora capsici Leon Etmeninin Spesifik PCR Primerleri Kullanılarak Tanımlanması.", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.192-192