Mansuroğlu S., Dağ V., "Bingöl İlinin peyzaj potansiyelinin kırsal turizm olanakları (SWOT analizi yöntemi kullanılarak) açısından değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.9-16, 2016