Çivilidağ A., "Ergenlerde İnternet Kullanımına İlişkin Bazı Risk Faktörleri: İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık", Uluslar arası Gençlerde Demokrasi ve İletişim, ANKARA, TÜRKIYE, 2-2 Haziran 2014, pp.11-30