Çivilidağ A., Günbayi İ., Yörük T., "Mesleki Rehberlik Çalışmalarına İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.573-594, 2015