Çivilidağ A., "Farklı Örgütsel Yapılarda İşyerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing)Yaygınlığı, Önlenmesi ve Cinsiyet Değişkeni Üzerine Nitel Bir Analiz", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.118-146, 2015