Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, pp.143-146, 2017