Çivilidağ A., "Psikolojinin Alt Bilim Alanı Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Kapsamındaki Bazı Araştırmalarda Etik Sorunu", I St International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER, 2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.61-61