Çivilidağ A., "Üniversitede rektör adaylarının liderlik davranışlarının ve liderlik stillerinin rektörlük seçimleri bağlamında incelenmesi", International Journal of Human Sciences, vol.15, pp.77-97, 2018