Çivilidağ A., Yanar A., Kızılırmak B. , Denizli T., "Mesleki Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi", Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, cilt.3, ss.45-60, 2018