Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "Ergenler için benlik algısı profilinin faktör yapısının yeniden gözden geçirilmesi", Journal of Social Sciences of the Turkish World, pp.215-236, 2012