Şekercioğlu G., Çokluk Ö., Büyüköztürk Ş., "Öğretmen adaylarında araştırma özyeterliliğinin farklı değişkenler açısından incelenmesi ve yordayıcılarının belirlenmesi", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.54-55