Özen Ş., Carlak H.F., "Trafo merkezlerinde çalışanların maruz kaldığı manyetik alan seviyeleri ve mesleki maruziyetin değerlendirilmesi", Eletkromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu EMANET2015, MERSİN, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2015, ss.242-245