Atabek O., Burak S., "Sorunlu internet kullanımı, çalgı çalışma süresi ve çalgı başarısı", in: Eğitim bilimleri alanında akademik çalışmalar, Sönmez, A. K., Eds., Gece Publishing, Ankara, pp.89-110, 2020