Bayat N., "Türkçe ve İngilizce öğretmen adaylarının akademik yazılarında yapısal özellikler", Dil Dergisi, ss.48-64, 2009