Bayat N., "Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişki", Eğitim ve Bilim, vol.39, pp.155-169, 2014