Bayat N., "Sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı üstündeki etkisi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.1123-1141, 2014