Bayat N., Ülper H., "Türkçe öğretmen adaylarının dilsel değer kavramına ilişkin yeterlik düzeyleri", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.321-337, 2014