Çetinkaya G., Bayat N., "Ortaokul Kurumlarının Okuryazarlık Ortamlarına İlişkin Görünümler", 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, ss.71-71