Emsen E., Arslan H.M., Aksogan O., "Elastik Temele Oturan Güçlendirici Kirişli İki Sıra Boşluklu Deprem Perdelerinin Serbest Titreşim Analizi", XII. Ulusal Mekanik Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 10-14 Eylül 2001, ss.355-363