Emsen E., Aksogan O., "Boşluklu Deprem Perdelerinin Değişik Yöntemlerle Dinamik Analizi", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2005, ss.297-309