Ünsal Z., Aksoğan O., Emsen E., "Çok sıra boşluklu deprem perdelerinin değişik yöntemlerle analizi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.19, no.1, ss.53-69, 2004