Bikçe M., Emsen E., Aksoğan O., "Boşluklu deprem perdelerinde güçlendirici kiriş konumunun önemi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.21, no.1-2, ss.63-70, 2006