Alptekin S., Sönmez N., "OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM PROGRAMININ PROGRAM ÖĞELERİ BAKIMINDAN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.124-124