Başpınar S., Sönmez N., "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıflarında Karşılaştıkları Davranış Problemlerine Karşı Uyguladıkları Yöntem ve Tekniklerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kumluca Örneği", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.63-63