Sönmez N., "Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (BAHİP) ve Geliştirilmesi", ULUSLARARASI KATILIMLI 1. ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN MÜDAHALE KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Şubat 2012, ss.1-1