Sönmez N., "Erken Müdahalede Değerlendirme Ekip Yaklaşımları ", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.206-206