Yildirir S., Özcan I. , Uslu Kol E. , Söyüncü S. , "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Protokol Yönetimi Modeli", VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-16 Mayıs 2010, cilt.1, no.1, ss.146-159