Yildirir S., "Osmanlı Devleti Makamlarından Alınan Seyahat İzinleri ve Bu Araştırmalar Sonucunda Elde Edilen Verilerin Arkeoloji Bilimine ve Beşeri Bilimlere Katkısı", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, vol.1, no.1, pp.193-218